Archiwum

Appendix 1/2005

 

Ewa Antosiak, “Spacer z żółwiem” – Paryż w ujęciu Waltera Benjamina (PDF)
Katarzyna Bartosiak, Sztuka spacerowania, czyli śladami flaneura po nowoczesności i ponowoczesności (PDF)
Michał Ferdynus, Przemysł kulturowy i masy (PDF)
Łukasz Musielak, Bruno Schulz – dzieciństwo odnalezione (PDF)
Agata Pilecka, Gawędziarz a świat ponowoczesny (PDF)
Anna Staśkiewicz, Wynalazek Francuzów (PDF)
Adam Trybus, Hermeneutyczne filozofowanie Martina Heideggera (PDF)
Olga Zamelska, Alegoria a symbol. Miejsce alegorii w filozofii Waltera Benjamina (PDF)

 

Appendix 2/2005

 

Błażej Baszczak, Filozofia Waltera Benjamina: świat w pryzmacie języka (PDF)
Paulina Kłos, Spełnienie etyczne jako najwyższy wymiar twórczości w ujęciu Karola Wojtyły (PDF)
Joanna Zegzuła, Piękno i dobro jako wartości tożsame w rozważaniach etyczno-estetycznych Henryka Elzenberga (PDF)
Karolina Przybylska, O przezwyciężaniu szarości miast poprzez tworzenie kompozycji balkonowych i ogrodowych refugiów (PDF)
Piotr Stein, Krajobraz wirtualny (PDF)
 
 

Appendix 2012 (PDF)

 
 

Appendix 2013-14 (PDF)