Redakcja

Joanna Zegzuła-Nowak (Opiekun Naukowy), e-mail: joanna_zegzula@wp.pl

Ewelina Topolska (Redaktor Naczelna), e-mail: ewkatopolska@wp.pl

Paulina Kłos-Czerwińska (Redakcja Językowa), e-mail: paulina-klos@wp.pl

Adam Trybus (Redaktor Techniczny), e-mail: a.trybus@ifil.uz.zgora.pl

Adres Redakcji:

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii,

Al. Wojska Polskiego 71A, 65-762 Zielona Góra