Strona główna

Ogólnopolskie studenckie Czasopismo Filozoficzno-Kulturowe „Appendix” jest naukowym rocznikiem internetowym, w którym publikowane są teksty (artykuły, recenzje, przekłady, polemiki, sprawozdania) z zakresu szeroko rozumianej problematyki filozoficznej, religioznawczej oraz kulturowej. Na łamach czasopisma ukazują się publikacje nie tylko studentów i pracowników naukowych, ale również wszystkich zainteresowanych wyżej wspomnianą problematyką.

Redakcja dąży do tego, by czasopismo „Appendix” spełniało w przyszłości wszelkie standardy czasopisma punktowanego. Dlatego tez kładziemy nacisk na to, aby publikowane u nas teksty były poddawane profesjonalnej procedurze recenzyjnej, w której każdy tekst ma osobnego recenzenta. Należy przy tym podkreślić, że członkowie Rady Naukowej czasopisma nie odpowiadają za jakość wszystkich tekstów, lecz tylko tych, które zgodzą się zrecenzować.

Redakcja